Arë me sipërfaqe 6000m2, Krujë

Arë me sipërfaqe 6000m2.Gramze, Krujë

Zona kadastrale: 1840

 

Për më shumë informacion kontaktoni Lorena Korreshi 

Cel : 069 77 57 531 

Location Info