• Në këtë faqe mund të gjeni të gjitha llojet e pronave duke filluar nga apartamente banimi, dyqane, njësi tregtare, toka etj.
  • Për secilën nga këto prona ofrohet cmim shitjeje më i ulët se vlera e tregut.
  • Ofrojmë asistence teknike/ligjore dhe mundësi vizite me stafin e dedikuar për secilën pronë

PRONAT MË TË REJA