Arë me sipërfaqe 1500m2, Librazhd

Vulcan,Krakovë,Hotolisht, Librazhd

ARË NË HAJMEL, SHKODËR

Hajmel, Vau i Dejes, Shkoder

  • 3680/m2Area

ARË NË ARSHI LENGO, GJIROKASTËR

Arshi Lengo, Gjirokaster

  • 2418/m2Area

APARTAMENT NË KRUJË

Lagjia nr. 3, P. 41, Sh. 1, . 2, Ap. 6, Krujë

  • 67.3/m2Area
  • 2Beds
  • 1Baths

MAGAZINË NË SHKODËR

Rruga e Shirokës, Shkodër

  • 324/m2Area

OBJEKT BIZNESI KAVAJË

Rruga Arkaxhive, Kavajë, Albania